مرحوم آیت الله بهجت(ره) یکی از عارفان بزرگ زمان بودند.

روزی به ایشان گفتند: کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید.

فرمودند: لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانی "خدا می‌بیند"